"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013."

Investeste in oameni!


Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este rezultatul unui parcurs academic, ştiinţific şi administrativ susţinut de mari nume ale învăţământului şi ştiinţei agronomice din România, care a debutat cu prima Şcoală agronomică din România (Şcoala de la Pantelimon), fondată în urmă cu 163 de ani.

În anul 1852 Domnitorul Barbu Ştirbei a semnat actul de organizare a Institutului de Agricultură de la Pantelimon, care şi-a început activitatea în anul 1853. Peste numai doi ani, în 1855, şi-a deschis cursurile şi Şcoala pentru Învăţătură Veterinară. Din 1867 s-au inclus în programa de studii şi disciplinele silvice, iar învăţământul agronomic bucureştean s-a dezvoltat sub numele de „Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură”. În anul 1873 s-a înfiinţat prima fermă didactică şi experimentală din ţară. Din anul 1893 se schimbă sediul Şcolii în Bulevardul Mărăşti, iar din anul 1915 se pun bazele învăţământului superior agronomic la Bucureşti, devenind Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău. În anul 1921 are loc transformarea Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
Din anul 1929, Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău devine Academia de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti.

În anul 1948 ia fiinţă Institutul Agronomic Bucureşti, cu patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară), care, din anul 1952, devine Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” (IANB) – Bucureşti.

În anul 1970, în cadrul IANB, se înfiinţează Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, care devine, din anul 1990, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.

Din 5 octombrie 1992, IANB-Bucureşti a funcţionat sub denumirea de „Universitatea de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti”, aprobată prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5590/1995, la cererea Senatului Universităţii nr. 4757/1992 şi 7011/1992, iar din anul 1995, conform HG 568/1995, funcţionează sub numele de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

În anul 1994 se înfiinţează Facultatea de Biotehnologii, iar în anul 2000, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F MIEADR).

Peste 160 de acorduri cu entităţi economice şi de cercetare ştiinţifică pentru practica studenţilor
Un patrimoniu arhitectural, istoric, ştiinţific şi ecologic care îi conferă unicitate în peisajul instituţiilor româneşti de învăţământ superior.